யா/ மாதகல் விக்னேஸ்வரா வித்தியாலயத்தில் இடம்பெற்ற காள்கோல் விழாவின் சில பதிவுகள்..!
 

கருத்துகள்