கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியத்தின் 30வது ஆண்டு விழாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிப்பதில் பெருமகிழ்வடைகின்றோம்.

கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியத்தின் 30வது ஆண்டு விழாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிப்பதில் பெருமகிழ்வடைகின்றோம்.

மேலும் படிக்க...

கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியத்தின் 30வது ஆண்டுவிழா காணொளி பதிவுகளை பார்வை இடலாம்…!

கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியத்தின் 30வது ஆண்டுவிழா காணொளி பதிவுகளை பார்வை இடலாம்…!

மேலும் படிக்க...

 கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியம் நடாத்தும் 30ஆம் ஆண்டு சேவையை கொண்டாடும் இயல், இசை, நாடகம் “முத்தமிழ் கலை மாலை”..!

கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியம் நடாத்தும் 30ஆம் ஆண்டு சேவையை கொண்டாடும் இயல், இசை, நாடகம் “முத்தமிழ் கலை மாலை”..!

மேலும் படிக்க...

அமரர் நடராஜா திலகராஜா அவர்களின் துயர் பகிர்வும், கண்ணீர் அஞ்சலியும் (கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியம்)..!

அமரர் நடராஜா திலகராஜா அவர்களின் துயர் பகிர்வும், கண்ணீர் அஞ்சலியும் (கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியம்)..!

மேலும் படிக்க...

மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் அனுசரணையுடன், கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியத்தின் நிதியுதவியுடன்..!

மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் அனுசரணையுடன், கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியத்தின் நிதியுதவியுடன்..!

மேலும் படிக்க...