02 02 2023 திரு  முருகேசு ஞானசீலன் குடும்பம் இன்றைய மதிய உணவிற்கு

02 02 2023 திரு முருகேசு ஞானசீலன் குடும்பம் இன்றைய மதிய உணவிற்கு

மேலும் படிக்க ->>
பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம் வங்கி மூலம், இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்திற்கு அனுப்பி வைத்த பணத்தில்..!

பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம் வங்கி மூலம், இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்திற்கு அனுப்பி வைத்த பணத்தில்..!

மேலும் படிக்க ->>
01 02 2023 அமரர்  பொன்னம்பலம் செல்வசேகரம் அவர்களின்

01 02 2023 அமரர் பொன்னம்பலம் செல்வசேகரம் அவர்களின்

மேலும் படிக்க ->>
31 01 2023 திரு  ராமச்சந்திரன் கிசோக்குமார் குடும்பம் இன்றைய

31 01 2023 திரு ராமச்சந்திரன் கிசோக்குமார் குடும்பம் இன்றைய

மேலும் படிக்க ->>
அமரர்.நடராசா புஸ்பராணி

அமரர்.நடராசா புஸ்பராணி

மேலும் படிக்க ->>
30 01 2023 திரு  செல்வராசா ஐெந்தன் ஐெகன் குடும்பம் இன்றைய மதிய உணவிற்கு

30 01 2023 திரு செல்வராசா ஐெந்தன் ஐெகன் குடும்பம் இன்றைய மதிய உணவிற்கு

மேலும் படிக்க ->>
J/150 மாதகல் கிழக்கு கிராம சேவையாளர் திரு.ஜேம்ஸ் பொப்ளர் அவர்களின் பணியிட மாற்றத்தினை முன்னிட்டு அவர் சகாயபரம் மக்களுக்கு ஆற்றிய சேவையினைப் பாராட்டி நடாத்தப்படும் சேவைநலன் பாராட்டு விழா..!

J/150 மாதகல் கிழக்கு கிராம சேவையாளர் திரு.ஜேம்ஸ் பொப்ளர் அவர்களின் பணியிட மாற்றத்தினை முன்னிட்டு அவர் சகாயபரம் மக்களுக்கு ஆற்றிய சேவையினைப் பாராட்டி நடாத்தப்படும் சேவைநலன் பாராட்டு விழா..!

மேலும் படிக்க ->>
29 01 2023 திரு  திருமதி அட்சுதன் கீர்த்திகா அவர்களின் 3ம் ஆண்டு

29 01 2023 திரு திருமதி அட்சுதன் கீர்த்திகா அவர்களின் 3ம் ஆண்டு

மேலும் படிக்க ->>
மாதகல் தெற்கு கிராம அபிவிருத்திச் சங்கத்தால் சுயதொழில் கடன் வழங்க ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளதால்..!

மாதகல் தெற்கு கிராம அபிவிருத்திச் சங்கத்தால் சுயதொழில் கடன் வழங்க ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளதால்..!

மேலும் படிக்க ->>
28 01 2023 திரு  கதிரவேல்பிள்ளை விகாஸ்றூபன் குடும்பம் இன்றைய

28 01 2023 திரு கதிரவேல்பிள்ளை விகாஸ்றூபன் குடும்பம் இன்றைய

மேலும் படிக்க ->>