மாதகல் மேற்கைச் சேர்ந்த அமரர்களான வேலுப்பிள்ளை. பூபால சிங்கம், பூபாலசிங்கம் பாக்கியம் ஆகியோரின் ஞாபகார்த்தமாக சகாயயு புரம்முதியோர் சங்கத்தின் முதியோர்களுக்கான..! 

கருத்துகள்