மாதகல் காஞ்சிபுர பதியுரை சாமுண்டிகா சமேத ஸ்ரீ வைரவசுவாமி தேவஸ்தான அலங்கார உற்சவம் ஆரம்பம்..!
 

கருத்துகள்