மாதகல் மேற்கைச் சேர்ந்த அமரர்களான வேலுப்பிள்ளை. பூபால சிங்கம், பூபாலசிங்கம் பாக்கியம் அவர்களின் 13ம் 14ம் ஆண்டு நினைவையொட்டி நுணசை வித்தியாலயத்தில்..

இவருக்கு பாடசாலை சமூகத்தினர் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றனர்.

 

கருத்துகள்