அமரர் சறோயா ஸ்ரீகதிர்காமநாதன் அவர்களின் இறைவனடி சேர்ந்த நாளை முன்னிட்டு

கருத்துகள்