மாதகல் திருவருள்மிகு இராஜ இராஜேஸ்வரி அம்பாள் தேவஸ்தானத்தின் 2024ம் ஆண்டிற்கான வருடாந்த மகோற்சவ விஞ்ஞாபனமான 3ம் நாள் திருவிழாவின் சில பதிவுகள்.....!

மாதகல் திருவருள்மிகு இராஜ இராஜேஸ்வரி அம்பாள் தேவஸ்தானத்தின் 2024ம் ஆண்டிற்கான வருடாந்த மகோற்சவ விஞ்ஞாபனமானது 14.06.2024 அன்று காலை 10.30 மணியளவில் காெடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமானது.

 திருவருள்மிகு மாதகல் இராஜ இராஜேஸ்வரி அம்பாள் தேவஸ்தான மகோற்சவ விஞ்ஞாபனம்-2024

கருத்துகள்