செல்வன்.சந்திரசேகரம் கஜனன்

 மாதகல் யாதம்பையை சேர்ந்த கனடாவை பிறப்பிடமாகவும் வதிப்பிடமாகவும் கொண்ட சந்திரசேகரம் கஜனன் இயற்கை எய்தினார்.
 
Father: Chandra sekaran Chellian Mother: kaladevi Chandrasekaram Siblings: Thiruvarangan (Thusan) Kishanth (Kicha)

இவர் சந்திரன் கலா தம்பதிகளின் புத்திரன்.


அன்னாரின் பூதவுடல் பார்வைக்கு வைக்கும் நேரம் : ஏப்ரல் 23 , பிற்பகல் 5-9மணிவரை

தகனக்கிரிகைகள்: ஏப்ரல் 24, முற்பகல் 10 - பிற்பகல் 2மணிவரை 


இடம்:

Ajax Crematorium & Visitation Centre

384 Finley Ave, Ajax, ON L1S 2E3

(289) 372-3300

https://maps.app.goo.gl/Shh31HiYrD9JmmZv8


இவ்வறிவித்தலை உற்றார் உறவினர், நண்பர்கள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளவும்.

தகவல்

குடும்பத்தினர்

தொடர்புகளிற்கு  

 Kisanth -647-465-3305 

 Thiru -647-995-9184 

Thanu-289-298-2279

Uganthan -416-358-1071 

Mayu-647-273-4429

Baladas  -  +94777273047

Piranavan  -  +94773116991

இவர் சந்திரன் கலா தம்பதிகளின் புத்திரன்.

அன்னாரின் பூதவுடல் பார்வைக்கு வைக்கும் நேரம் : ஏப்ரல் 23 , பிற்பகல் 5-9மணிவரை

தகனக்கிரிகைகள்: ஏப்ரல் 24, முற்பகல் 10 - பிற்பகல் 2மணிவரை 

இடம்:

Ajax Crematorium & Visitation Centre

384 Finley Ave, Ajax, ON L1S 2E3

(289) 372-3300

https://maps.app.goo.gl/Shh31HiYrD9JmmZv8கருத்துகள்