மாதகல் மேற்கு J/152 கிராம சேவையாளர் அலுவலகம் அமைப்பற்கான காணி பொதுமக்களால் 22.05.2024 துப்பரவு வேலைகள் இடம்பெற்றது.

 

கருத்துகள்