பிரான்ஸ் தமிழர் விளையாட்டுத்துறையின் கீழ் ஈழத்தமிழர் துடுப்பாட்ட சம்மேளனத்தின் ஆதரவில் மாதகல் மாவீரர்களின் நினைவாக..!
 

கருத்துகள்