மாதகல் சித்தி விநாயகர் அறநெறி பாடசாலை நடாத்தும் கனடா மொன்றியல் கந்தசாமி கோயில் அறநெறி பாடசாலை பொறுப்பாசிரியர் அமரர் திருமதி கமலாவதி இராமநாதன் அவர்கள் நினைவு தின பண்ணிசைப்போட்டி..!

கருத்துகள்