பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் 20ஆவது ஒன்றுகூடல்..!

பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் 20ஆவது ஒன்றுகூடல்

[20ஆவது பொதுக்கூட்டமும், ஆண்டு விழாவும்]

திகதி : ஞாயிறு 22-09-2024

இடம் : Marly le Roi நகரசபை மண்டபம்
Place du Général de Gaulle 
78160 MARLY LE ROI 

பிரான்ஸ் நாட்டில் வசிக்கும் மாதகல் மக்கள் அனைவரையும் அழைக்கின்றோம். 

கருத்துகள்