மாதகலில் சித்திரை தமிழ்ப்புத்தாண்டில் உழவர்களின் ஏர்பூட்டுதல், கைவிசேடம் நிகழ்வுகள் இடம் பெற்றன (காணொளி இணைப்பு)…!

சித்திரை புதுவருடப்பிறப்பை முன்னிட்டு மாதகல் கம்சிகா அரைக்கும் ஆலயத்தில் நாள் வேலை கைவிசேடம் நடைபெற்றது..
கருத்துகள்