யா/ மாதகல் விக்கினேஸ்வரா வித்தியாலய முன்னாள் அதிபர் செல்வி இ.சுலோசனா அவர்களின் மணிவிழா நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பிக்கும் வண்ணம் அன்புடன் அழைத்து நிற்கின்றார்கள் மணிவிழா ஏற்பாட்டுக் குழுவினர்... 

கருத்துகள்