மாதகல் இராஜ இராஜேஸ்வரி அம்மன் ஆலயத்தில் இடம்பெற்ற குரோதி புதுவருடப்பிறப்பு பூசை வழிபாடுகள் சில பதிவுகள்...

 

கருத்துகள்