மாதகல் J/152 கிராம மட்ட அமைப்பும் குடும்ப புனர்வாழ்வு நிலையமும்(FRC) இணைந்து நடாத்தும் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு வீதி நாடகம் நடைபெறவுள்ளது.


 

கருத்துகள்