கனடாவைச் சேர்ந்த திரு. முத்துலிங்கம் சத்தியசீலன் அவர்களின் நிதி பங்களிப்பில் கல்வி உதவி தேவைப்படுவோருக்கான கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு .(காணொளி இணைப்பு)

கருத்துகள்