அமரர் வீரவாகு தெய்வானை அவர்களின் திதியை முன்னிட்டு

கருத்துகள்