இயேசுவின் உயிர்ப்பு விழாவை முன்னிட்டு மாதகல் ஐக்கிய விளையாட்டுக் கழகத்தால் நடாத்தப்பட்ட போட்டிகளின் சில பதிவுகள்...!

 

கருத்துகள்