மாதகல் இராஜ இராஜேஸ்வரி அம்மன் ஆலயத்தில் இடம்பெற்ற சிவாராத்திரி பூஜை..!

மாதகல் இராஜ இராஜேஸ்வரி அம்மன் ஆலயத்தில் 08.03.2024 அன்று இடம்பெற்ற சிவாராத்திரி பூஜையின் சில பதிவுகள். 

கருத்துகள்