அமரர் கோபாலசிங்கம் வரதசிரோன்மணி அவர்களின், 3ம் ஆண்டு நினைவை முன்னிட்டு

கருத்துகள்