கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியத்தின் 30வது ஆண்டு விழாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிப்பதில் பெருமகிழ்வடைகின்றோம். 

கருத்துகள்