அமரர் திருச்செல்வம் சிசிலியா (நேசம்) அவர்களின் இறுதிச் சடங்கு நேரலை ஒளிபரப்பு

இறுதிக்கிரியை நேரலை காணோளிகளை பார்வையிடும் போது 1080P எனும் தரத்திற்கு மாற்றி பார்வையிடவும் அப்போதே உங்களுக்கு நேரலை தெளிவாக தெரியும் மேலும் எமக்கு இணைய வசதிகள் தடைப்படும் சமயத்தின் நேரலையின் தரம் சிறிது நேரம் குறைவடையவும் வாய்ப்புள்ளது இலங்கைநேரம் 09.02.2024 14.00PM மணிக்கு நேரலை ஆரம்பமாகும்... இறுதிக்கிரியை நேரலை காணோளிகளை பார்வையிடும் போது 1080P எனும் தரத்திற்கு மாற்றி பார்வையிடவும் அப்போதே உங்களுக்கு நேரலை தெளிவாக தெரியும் மேலும் எமக்கு இணைய வசதிகள் தடைப்படும் சமயத்தின் நேரலையின் தரம் சிறிது நேரம் குறைவடையவும் வாய்ப்புள்ளது இலங்கைநேரம் 09.02.2024 14.00PM மணிக்கு நேரலை ஆரம்பமாகும்...

கருத்துகள்