பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரி சங்க அனுசரணையுடன் மாதகல் கல்வி அபிவிருத்தி சங்கத்தினால் நடாத்தப்படும் 5 ஆண்டு புலமை பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாணவர்களை கொளரவிக்கும் நிகழ்வின் காணொளி பதிவுகளை பார்வை இடலாம்…!

கருத்துகள்