யா/மாதகல் சென் தோமஸ் றோ. க பெண்கள் பாடசாலையில் இடம் பெற்ற தரம் ஒன்றின் தொடக்க விழாவும், மாணவர்களை வரவேற்கும் நிகழ்வுகளும்..!

 கருத்துகள்