மாதகல் - நுணசை - கூடல்விளாத்தி அருள்மிகு ஸ்ரீ சாந்தநாயகி அம்பிகா சமேத ஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வர சுவாமி தேவஸ்தான முகூர்த்தக்கால் நாட்டல் பத்திரிகா படனம்..!

தர்மவ்ருஷப த்வஜாரோஹனம் முகூர்த்தக்கால் நாட்டல் பத்திரிகா படனம் 05.02.2024 அன்று நடைபெற்றது.மாதகல் - நுணசை - கூடல்விளாத்தி அருள்மிகு ஸ்ரீ சாந்தநாயகி அம்பிகா சமேத ஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வர சுவாமி தேவஸ்தானம் மாசி மகா மஹோற்சவம்..!


 

கருத்துகள்