மாதகல் கிழக்கு j/150 சமுர்த்தி உத்தியோகத்தரின் பணியிட மாற்றத்தினை முன்னிட்டு சகாயபுரம் கிராம அபிவிருத்திச்சங்கம் சேவைநலன் பாராட்டு விழா நாடாத்தபட்ட பதிவுகள்..!

 

கருத்துகள்