பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் 20 ஆவது வருடாந்த விளையாட்டுப்போட்டியினை சிறப்பாக நடாத்திட..!

 பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச்  சங்கத்தின் 20 ஆவது வருடாந்த விளையாட்டுப்போட்டியினை சிறப்பாக நடாத்திட, MARLY LE ROI நகரசபை 3 ஆவது தடவையாகவும் STADE CHENIL விளையாட்டு மைதானத்தினை  ஞாயிறு 21-07-2024 அன்று இலவசமாக தந்துள்ளனர்.பிரான்ஸ் நாட்டில் வசிக்கும்  மாதகல் மக்கள் அனைவரையும் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்குமாறு அன்புடன் வேண்டுகின்றோம்.

கருத்துகள்