05ஆம் ஆண்டிற்கான புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாதகலை வசிப்பிடமாக கொண்ட மாணவர்கள் மாதகல் கல்வி அபிவிருத்தி சங்க காரியாலயத்தில்..!


 

கருத்துகள்