மாதகல் கலைவாணி சனசமூக நிலைய இளைஞர்கள் ஊடக டெங்கு நோய் பரவுவதை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் இனைந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட சிரமதானப்பணிகள் தொடர்பான பதிவுகள்..!


 

கருத்துகள்