யா/மாதகல் நுணசை வித்தியாலயத்தின் பழைய மாணவனும் தற்போது ஜெர்மனியில் வசிப்பவருமாகிய பூ.அன்பழகன் அவர்கள்..!

யா/மாதகல் நுணசை வித்தியாலயத்தின் பழைய மாணவனும் தற்போது ஜெர்மனியில் வசிப்பவருமாகிய பூ.அன்பழகன் அவர்கள் பாடசாலையின் தேவை கருதி Reading Stand ஒன்றினை வழங்கி வைத்துள்ளார்.
இவரது இச்சேவையை பாடசாலை சமூகத்தினர் வாழ்த்தி நிற்கின்றனர்.


 

கருத்துகள்