மாதகல் அரசடி பிள்ளையார் கோவிலில் இடம்பெற்ற தைப்பூச திருவிழாவின் சில பதிவுகள்..!


 

கருத்துகள்