பிரான்ஸ், மாதகல் புனித தோமையர் ஒன்றியத்தினரால் 17/12/2023 அன்று நடைபெற்ற புனித தோமையர் திருவிழா திருப்பலி நிகழ்வுகள்..! 

கருத்துகள்