மாதகல் புனித அந்தோனியார் ஆலயத்தில் 25.12.2023 நள்ளிரவு நடைபெற்ற கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழாத் திருப்பலி & ஒளி விழா நிகழ்வுகள்.. (காணொளி இணைப்பு)…!

மாதகல் அந்தோனியார் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற ஒளி விழா நிகழ்வுகள்.. (காணொளி இணைப்பு)…!

கருத்துகள்