மாதகல் சித்திவிநாயகர் முன்பள்ளியில் 30.12.2023 அன்று நடைபெற்ற ஐந்து வயது மாணவர்களின் பிரியாவிடை நிகழ்வுகள்..!

 

கருத்துகள்