யாழ்ப்பாணம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பெய்துவரும் மழையை அடுத்து, மாதகலிலும் மழை கொட்டித் தீர்த்தது. மடத்துவாசல் பகுதியிலுள்ள வயல்வெளியில் வெள்ளமும், வான் கதவுகள் திறந்து விடப்பட்ட காணொளி பதிவுகளை பார்வை இடலாம்…!


கருத்துகள்