மாதகலில் 2004ஆம் ஆண்டு சுனாமியினால் இறந்தவர்களுக்கு 19ஆம் ஆண்டு அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்வுகள்.. (காணொளி இணைப்பு)…!

 

மாதகலில் கோலாகலமாக நத்தார் கொண்டாட்டம்....

கருத்துகள்