உலகளாவிய ரீதியில் பரவி வரும் கொடிய நோயின் காரணமாகவும், அதனை தடுக்குமுகமாக ஊரடங்கு உத்தரவினால் பாதிக்கப்பட்ட மாதகல் மக்கள் நிலையினை கருதி புலம்பெயர் இளைஞர்களால் "உதவும் கரங்கள் "அமைப்பு..!

உலகளாவிய ரீதியில் பரவி வரும் கொடிய நோயின் காரணமாகவும், அதனை தடுக்குமுகமாக ஊரடங்கு உத்தரவினால் பாதிக்கப்பட்ட மாதகல் மக்கள் நிலையினை கருதி புலம்பெயர் இளைஞர்களால் "உதவும் கரங்கள் "அமைப்பு..!

April 05, 2020