மாதகல் கிழக்கு J/150கிராம அலுவலகத்தின் வெளிப்புறக் கதவு புனரமைப்பிற்கான முழுச் செலவினையும் திரு.பூ.அன்பழகன் அவர்கள் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டுள்ளார்.

 

Partager:  

Commentaires