யா/ மாதகல் சென் தோமஸ் றோமன் கத்தோலிக்க பெண்கள் பாடசாலையின் புதிய இருமாடிக் கட்டடத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டலும், வேலைத்திட்ட பெயர்ப்பலகை திரை நீக்கமும் சிறப்புற இடம்பெற்று, கட்டடத்திற்கான ஆரம்ப கட்ட வேலைகள் ஆயத்தமாகியுள்ளது..!Partager:  

Commentaires