மாதகல் தெற்கு கிராம அபிவிருத்திச்சங்க வருடாந்த பொதுக்கூட்டம்…!

2017-வருடாந்த பொதுக்கூட்டம்… (மேலும்…)

மாதகல் விபுலானந்தர் படிப்பகத்தின் புதிய கட்டடம் புதுப் பொலிவுடன் திகழ நிர்வாகத்தினர், இளைஞர்களுடன் மற்றும் ஊர் மக்கள் சிரமதான பணி மூலமும் வேலைகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டன…!

புதிய கட்டடம் புதுப் பொலிவுடன் திகழ ஆரம்பக்கட்ட மேல் தள கட்டுமானம் துரிதம்…
(மேலும்…)

விபுலாநந்தர் படிப்பக புதிய நிர்வாகசபை தெரிவும்…!

2015- பொதுக்கூட்டமும்…. (மேலும்…)