யா/மாதகல் விக்கினேஸ்வரா வித்தியாலயத்தில் செலான் வங்கி சங்கானை கிளையால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட…!

சிறுவர் சந்தையின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்… (மேலும்…)

யா/ மாதகல் விக்னேஸ்வரா வித்தியாலய ஒரு வருடகால சேவை பூர்த்தியை முன்னிட்டு நடாத்தப்பட்ட பிரியாவிடை நிகழ்வின் சில பதிவுகள்…!

ஒரு வருடகால சேவையை முன்னிட்டு நடாத்தப்பட்ட பிரியாவிடை… (மேலும்…)

பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச்சங்கத்தின் நிதியுதவியுடன் மாதகல் கல்வி அபிவிருத்திச் சங்கத்தால் மாதகல் விக்கினேஸ்வரா பாடசாலைக்கு அன்பளிப்பு செய்யப்பட்ட…!

ஒரு இலட்சத்து பதினையாயிரம் ரூபா செலவில் பிரதி எடுக்கும் இயந்திரம் (போட்டோக்கொப்பி மெசின்)பாடசாலைக்கு 16-02-2017 அன்று வழங்கப்பட்டது. (மேலும்…)

மாதகல் விக்னேஸ்வரா வித்தியாலய பரிசளிப்பு விழா நிகழ்வும்…!

2017-புலமைப்பரிசில் மாணவர்கள் கௌரவிப்பும்… (மேலும்…)

யா/மாதகல் விக்னேஸ்வரா வித்தியாலயத்தின் செயற்பட்டு மகிழ்வோம் விளையாட்டு விழா நிகழ்வுகள்…!

2017-விளையாட்டு விழா… (மேலும்…)