அலகு கொண்ட மாதகல் வீரபத்திர ஆலயத்தில் அமர்ந்திருக்கும் எம் பெருமானுக்கு அர்ப்பணித்த பொங்கல் விழாவும்…!

அபிஷேக நிகழ்வுகளும்…. (மேலும்…)

மாதகல் அருள்மிகு காளிகா சமேத ஞான வீரபத்திரர் தேவஸ்தான மணவாள கோல விழா நிகழ்வுகள்…!

2016-பொங்கல் விழா….. (மேலும்…)

மாதகல் அருள்மிகு காளிகா சமேத ஞான வீரபத்திரர் தேவஸ்தானம் மணவாள கோல விழாவும், பொங்கல் விழாவும்…!

(மேலும்…)

அலகு கொண்ட மாதகல் வீரபத்திர ஆலயத்தில் அமர்ந்திருக்கும் எம் பெருமானுக்கு அர்ப்பணித்த பொங்கல் விழாவும் அபிஷேக நிகழ்வுகளும்…!

(மேலும்…)

மாதகல் அருள்மிகு காளிகா சமேத ஞான வீரபத்திரர் தேவஸ்தான மணவாள கோல விழா…!

2013-பொங்கல் விழா நிகழ்வுகள்… (மேலும்…)