மாதகல் ஞானசிந்தாமணிப்பிள்ளையார் (வன்னியர் கோவில்) ஆலயத்தில் இன்று இடம் பெற்ற தீர்த்த நிகழ்வும், இந்து மதத்தவர்களால் கடைப்பிடித்து வரும் ஆடி அமவாசை தினமாதலால், 23/07/2017 அன்றைய தினம் பிதிர்க்கடன் நிறைவேற்றும் வைபவங்களும் மற்றும்…!

சிறப்பு வழிபாடுகளும் இடம்பெற்றன.

(மேலும்…)

மாதகல் வன்னி விநாயகர் ஆலய திருவிழா…

(மேலும்…)

மாதகல் வன்னி விநாயகர் ஆலய வரலாறு…!

(மேலும்…)

வள்ளி மடத்தடி விநாயகர் ஆலயம்…!

2010-இவ்வாலயம் வடக்குத் திசையில் கடலை அண்டியிருக்கிறது.. (மேலும்…)