சுவிஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் 06வது ஆண்டுவிழா மக்களின் ஆதரவுடன் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றது…!

06வது ஆண்டுவிழா நிகழ்வுகள்…. (மேலும்…)

இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச்சங்கததின் 06வது ஆண்டு விழாவும்,கலை நிகழ்வுகளும் …!

 விளையாட்டுப் போட்டி நிகழ்வுகளும்…

இந்த நிகழ்வுகளிற்கு அனுசரனை வழங்கியவர்கள் :

1. பிரித்தானியா மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம்
2. சுவிஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம்
3. டென்மார்க் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம்
4. கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியம்
5. பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம்
(மேலும்…)

சுவிஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் பூரண அனுசரணையுடன் மாதகல் சமூக அபிவிருத்திச் சங்கத்தின் ஊடாக பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்களுக்கான 2ம் கட்ட வாழ்வாதார உதவித் திட்டத்தின் செயற்பாடுகளும் விபரங்களும்…!

2ம் கட்ட வாழ்வாதார உதவித் திட்டம்… (மேலும்…)

மாதகல் கல்வி அபிவிருத்தி சங்கத்தின் வருடாந்த பரிசளிப்பு விழாவும், கலை நிகழ்வும்…!

2016-மாதகல் கல்வி அபிவிருத்தி சங்கத்தின் அனுசரனையுடன் நடமாடும் இலவச ஆயுர்வேத மருத்துவமுகாம்  மாதகல் நலன்புரிச்சங்கத்தின் காரியாலயத்தில் நடைபெற்றது… (மேலும்…)

மாதகல் கல்வி அபிவிருத்தி சங்கத்தின் ஆண்டுவிழாவை முன்னிட்டு நடாத்தப்படும் பாரம்பரிய விளையாட்டு விழா நிகழ்வுகள்…!

2016-பிரான்ஸ்.சுவிஸ்.டென்மார்க் அனுசரணை…

(மேலும்…)