மாதகல் விவசாயிகள் சம்மேளனம் வருடாந்த பொதுக் கூட்டமும்…!

காலபோக நெற்செய்கை கூட்டமும்… (மேலும்…)

மாதகல் விநாயகர் சிக்கன கடன்வழங்கு கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் வருடாந்த பொதுக்கூட்ட அழைப்பிதழ்…!

வருடாந்த பொதுக்கூட்ட அழைப்பு…. (மேலும்…)

மாதகல் கிழக்கு விநாயகர் சிக்கன கடன் வழங்கும் கூட்டுறவு சங்கத்தின் 15வது ஆண்டு நிறைவு விழா நிகழ்வுகள்…!

15வது ஆண்டு நிறைவு விழா….. (மேலும்…)

மாதகல் கிழக்கு மாதர் அபிவிருத்தி சங்கத்தின் மகளீர் தினவிழா நிகழ்வுகள்…!

மகளீர் தினவிழா…. (மேலும்…)

மாதகல் தெற்கு மாதர் கிராம அபிவிருத்திச் சங்க ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு நடாத்தப்பட்ட சிறுவர்களுக்கான மற்றும் அங்கத்தவர்களுக்கான விளையாட்டு போட்டி நிகழ்வுகள்..!

மாதகல் கிழக்கு விநாயகர் சிக்கன கூட்டுறவுச் சங்கம் மற்றும் சணச ஆண்டு நிறைவு விழாவை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட விளையாட்டு நிகழ்வுகள்… (மேலும்…)