மாதகல் நுணசை கூடல்விளாத்தி அருள்மிகு ஶ்ரீ சாந்தநாயகி சமேத சந்திரமெளலீஸ்வரர் தேவஸ்தானத்தில் நடைபெற்ற இயம சம்ஹார பெருவிழா நிகழ்வுகளின் காணொளி பதிவுகளை பார்வை இடலாம்…!…!

புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பெற்ற யமனின் திக்விஜயம் 09.11.2017. (மேலும்…)

மாதகல் நுணசை கூடல்விளாத்தி அருள்மிகு ஸ்ரீ சாந்தநாயகி சமேத சந்திரமெளலீஸ்வரர் தேவஸ்தான முதலாவது புரட்டாதிச்சனிக்கிழமை விரத நிகழ்வுகள்…!

முதலாவது புரட்டாதிச்சனிக்கிழமை விரத….

(மேலும்…)

மாதகல் நுணசை கூடல்விளாத்தி அருள்மிகு ஸ்ரீ சாந்தநாயகி சமேத சந்திரமெளலீஸ்வரர் தேவஸ்தானத்தில் இடம்பெற்ற மணவாள கோல விழா நிகழ்வுகள்…!

மணவாள கோல விழா…… (மேலும்…)

மாதகலில் சித்திரை தமிழ்ப்புத்தாண்டில் உழவர்களின் ஏர்பூட்டுதல்,சாறுதல், கைவிசேடம் நிகழ்வுகள் இடம் பெற்றன…!

ஏவிளம்பி வருட பூஜை, பொங்கல் , உழவர்களின் ஏர்பூட்டு நிகழ்வு… (மேலும்…)

மாதகல் நுணசை கூடல்விளாத்தி அருள்மிகு ஸ்ரீ சாந்தநாயகி சமேத சந்திரமெளலீஸ்வரர் தேவஸ்தானத்தில் இடம் பெற்ற சப்பரத்திருவிழா & தேர்த்திருவிழா நிகழ்வுகள்…!

7 ஆம் திருவிழா நிகழ்வுகளும்..
சிவன் அடியவர்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள்.
முதன் முறையாக நடைபெரும் மாசி மக மஹோற்சவ பெருவிழா விஞ்ஞாபனம்…

(மேலும்…)