மாதகல் விபுலானந்தர் வீதியில் அமைந்துள்ள செட்டி கேணிக்கரை ஞானவைரவர் மணவாழகோல விழா நிகழ்வுகள்…!

மணவாழகோல விழா …. (மேலும்…)

மாதகல் செட்டிபாதி திருவருள்மிகு ஞானவைரவர் தேவஸ்தானம் வருடாந்த மணவாளக்கோல விழா நிகழ்வுகள்…!

04.02.2017-அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது… (மேலும்…)

மாதகல் விபுலானந்தர் வீதியில் அமைந்துள்ள செட்டி கேணிக்கரை ஞானவைரவர் திருப்பணி வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு நடைபெற்று வருகின்றன…!

16.09.2016 அன்று “கும்பாபிசேகம்” நடைபெறவுள்ளது. அத்தருணம் அடியார்கள் அனைவரும் வருகைதந்து விழாவில் கலந்து ஞானவைரவர் அருள் பெறுமாறு வேண்டுகின்றோம்… (மேலும்…)