மாதகல் திருவருள்மிகு இராஜ இராஜஸ்வரி அம்மன் ஆலய இறுதி அலங்கார உற்சவ நாளில் முத்து சப்பறத்தில் எழுந்தருளும் கண் கொள்ளா காட்சி…!

புதிய குதிரை வாகனத்தில் அம்மன் உலா வரும் காட்சி….

(மேலும்…)

மாதகல் திருவருள் மிகு இராஜ இராஜேஸ்வரி அம்மன் தேவஸ்தான துர்முகி வருஷ அலங்கார உற்சவ விஞ்ஞாபனம்…!

(மேலும்…)

மாதகல் அருள்மிகு இராஜ இராஜேஸ்வரி அம்மன் ஆலய வருடாந்த அலங்கார உற்சவம்…!

2015-ராஜ் ராஜேஸ்வரி அம்மன் ஆலய நவக்கிரகத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வுகள்… (மேலும்…)

மாதகல் அருள்மிகு இராஜ இராஜேஸ்வரி அம்மன் ஆலய வருடாந்த அலங்கார உற்சவம்…!

(மேலும்…)

மாதகல் இராஜ இராஜேஸ்வரி அம்மன் ஆலய வருடாந்த அலங்கார உற்சவம்…!

2013-வருடாந்த அலங்கார உற்சவம்… (மேலும்…)